ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) je otevřený průmyslový standard, který byl vyvinut pro usnadnění správy energie a konfigurace počítačových systémů na úrovni operačního systému. Tento standard je navržen tak, aby poskytoval centrální a efektivní metodu řízení energetických funkcí hardwaru.

Hlavní aspekty a funkce ACPI zahrnují

  1. Správa napájení: ACPI umožňuje operačnímu systému kontrolovat množství energie dodávané různým zařízením připojeným k počítači. To zahrnuje schopnost zapínat a vypínat periferní zařízení, což pomáhá šetřit energii a prodlužovat životnost baterie v přenosných zařízeních.
  2. Stavové stavy systému: ACPI definuje různé stavy, ve kterých se může počítač nacházet, jako jsou „spánek“ (nízkopříkonové stavy, kdy je počítač částečně vypnutý) a „hibernace“ (stav, kdy jsou aktuální data uložena na disk a počítač je úplně vypnut).
  3. Události zapínání a vypínání: ACPI umožňuje konfiguraci toho, jaké události (jako stisk tlačítka nebo signál od síťového adaptéru) mohou zapnout nebo restartovat systém.
  4. Plug and Play a konfigurace zařízení: ACPI podporuje automatizovanou konfiguraci zařízení a jejich správu, což umožňuje systému rozpoznávat a konfigurovat hardwarová zařízení a spravovat jejich zdroje.

ACPI je důležitým standardem pro operační systémy, jako jsou Windows, Linux a macOS, protože umožňuje pokročilé správě napájení a hardwarové konfigurace, což je klíčové pro moderní počítače, zejména pro notebooky a jiná přenosná zařízení. Díky ACPI mohou tyto systémy efektivněji spravovat energetické zdroje, čímž se zvyšuje jejich výkon a snižuje spotřeba energie.