ActiveX je sada technologií a nástrojů vyvinutých společností Microsoft, které umožňují webovým stránkám a aplikacím integrovat a používat komponenty softwaru v rámci různých aplikací. Tyto komponenty, nazývané ActiveX ovládací prvky, mohou být použity pro různé účely, včetně interaktivních webových aplikací, multimédií, vektorové grafiky a mnoha dalších funkcí.

Hlavní vlastnosti a využití ActiveX zahrnují

  1. Integrace s různými aplikacemi: ActiveX ovládací prvky lze používat v různých softwarových prostředích, nejčastěji ve webových prohlížečích, ale také v Microsoft Office a jiných aplikacích.
  2. Flexibilita a možnosti rozšíření: ActiveX umožňuje vývojářům vytvářet flexibilní a mocné komponenty, které mohou být přizpůsobeny a rozšířeny pro různé aplikace.
  3. Interaktivita a multimédia: ActiveX byl široce používán pro dodání interaktivního obsahu na webových stránkách, včetně videí, animací a dalších multimediálních prvků.
  4. Automatická instalace a spouštění: Když uživatel navštíví webovou stránku s ActiveX ovládacím prvkem, který není již nainstalován, systém může automaticky stáhnout a nainstalovat potřebnou komponentu (s uživatelovým souhlasem).

Nicméně, ActiveX se také setkal s určitými bezpečnostními obavami. Protože ovládací prvky ActiveX mohou mít velký přístup k systémovým zdrojům a mohou být automaticky staženy a spuštěny, mohou představovat bezpečnostní riziko, pokud nejsou správně zabezpečeny nebo pokud jsou zneužity škodlivými webovými stránkami.

S nástupem modernějších webových technologií, jako jsou HTML5, JavaScript a CSS, použití ActiveX kleslo, zejména vzhledem k obavám o bezpečnost a kompatibilitu s ne-Microsoft platformami a prohlížeči. Mnoho funkcí, které dříve vyžadovaly ActiveX, lze nyní realizovat pomocí těchto standardních webových technologií.