Slovo „akvizice“ pochází z latinského výrazu „acquisitio“, což znamená „získání“. V moderní řeči se toto slovo používá k popisu procesu získávání, kdy jedna společnost nebo firma kupuje nebo přebírá jinou společnost nebo její majetek.

Akvizice může být provedena z různých důvodů, jako jsou rozšíření portfolia produktů nebo služeb, zvýšení tržního podílu, snížení konkurence nebo získání nových technologií nebo schopností. Akvizice může být provedena nákupem většiny nebo všech akcií nebo podílů v cílové společnosti nebo převzetím cílové společnosti formou fúze nebo akvizice aktiv.

Akvizice může být výhodná pro obě strany, ale také může být doprovázena určitými riziky a nejistotami. Důkladná analýza a plánování jsou obvykle klíčové pro úspěch akvizice.