ARPANET (Advanced Research Projects Agency Network) byla první sítí, která umožňovala přenos dat mezi počítači na dálku pomocí paketové komutace. Byla vyvinuta v roce 1969 v rámci projektu financovaného americkou vládní agenturou ARPA (Advanced Research Projects Agency), která byla zodpovědná za vývoj nových technologií pro podporu americké národní bezpečnosti a technologického vývoje.

Cílem vývoje ARPANET bylo vytvořit komunikační síť, která umožní výměnu informací a zdrojů mezi vzdálenými počítači a výzkumnými institucemi. ARPANET byla navržena tak, aby byla robustní a odolná vůči poruchám a přerušením spojení, což bylo v té době velkou výzvou.

ARPANET byla založena na konceptu paketové komutace, který umožňuje rozdělit data na menší pakety a poslat je nezávisle na sobě po síti. Každý paket obsahoval informace o cílové adrese a mohl být směrován přes síť různými způsoby, což zajišťovalo efektivní využití kapacity sítě a umožňovalo přenos dat i v případě výpadku některých uzlů sítě.

ARPANET se stala předchůdcem dnešního internetu a byla zprovozněna v roce 1969, kdy byl úspěšně otestován první přenos dat mezi dvěma počítači. V průběhu 70. let se ARPANET postupně rozrůstala a přidávaly se nové uzly a instituce, až se stala globální sítí propojenou po celém světě.

V roce 1983 byla ARPANET rozdělena do několika samostatných sítí, což vedlo k vzniku moderního internetu, který se postupně rozrůstal a stal se nezbytnou součástí každodenního života lidí po celém světě. ARPANET měla tedy významný vliv na vývoj informačních technologií a moderního světa.