Artificial language (umělý jazyk) je jazyk vytvořený úmyslně pro konkrétní účel nebo situaci, obvykle za účelem komunikace mezi lidmi nebo stroji. Tyto jazyky mohou být navrženy pro různé účely, jako například pro univerzální mezinárodní komunikaci, pro vědecké účely, pro programování počítačů nebo pro umělecké účely.

Jazyky vytvořené pro vědecké účely, jako například matematický jazyk, mají pevně definovanou syntaxi a gramatiku a jsou navrženy tak, aby umožňovaly přesnou a jednoznačnou komunikaci mezi vědci. Programovací jazyky jsou navrženy pro psaní počítačových programů a umožňují programátorům zapsat instrukce, které jsou pochopitelné počítačem. Umělecké jazyky mohou být navrženy jako součást uměleckého díla, jako například fiktivní jazyky v literatuře nebo jazyky vytvořené pro filmové nebo televizní produkce.

Artificial language mohou být také využity jako pomocné nástroje pro učení se jazyků, jako jsou například esperanto nebo interlingua, které jsou navrženy tak, aby byly snadno naučitelné a mohly sloužit jako společný jazyk pro lidi různých národností.