ASCII (American Standard Code for Information Interchange) je kódování znaků používané v počítačích a komunikačních systémech pro reprezentaci textu. ASCII kódy přidělují číselné hodnoty pro jednotlivé znaky, jako jsou písmena, číslice, interpunkční znaménka a řídicí znaky.

ASCII obsahuje 128 různých kódů, které jsou přiděleny pro jednotlivé znaky. Zahrnuje také speciální řídicí kódy, jako je například „Tab“ nebo „Enter„, které se používají pro formátování textu a řízení různých funkcí počítače.

ASCII bylo vytvořeno v roce 1960 pro standardizaci reprezentace textu v počítačových systémech. Bylo to první kódování, které umožňovalo přenos textu mezi různými počítačovými systémy a jeho použití se stalo široce rozšířeným.

Dnes je ASCII považováno za základní kódování pro textové soubory a komunikaci prostřednictvím Internetu a sítí. Nicméně, kvůli omezenému množství kódů a omezení na anglickou abecedu, bylo ASCII postupně nahrazeno rozšířenějšími kódováními, jako je například Unicode.