ASP (Active Server Pages) je technologie společnosti Microsoft pro tvorbu dynamických webových stránek. Používá se pro vytváření interaktivních webových stránek, které umožňují uživatelům interakci s webovým serverem. ASP umožňuje tvůrcům webových stránek psát skripty v jazyce VBScript nebo JavaScript, které se provádějí na straně serveru.

ASP funguje na základě serverových skriptů, které se provádějí při každé žádosti o webovou stránku. Tyto skripty mohou být použity pro generování dynamického obsahu stránky, jako například databázové informace nebo aktuální čas. ASP skripty mohou také být použity pro přístup k různým funkcím a objektům, jako jsou například objekty pro zpracování dat nebo objekty pro přístup k souborům.

ASP je často používán společně s databázovými systémy, jako je například Microsoft SQL Server, aby umožnil webovým stránkám přístup k datům uloženým v databázi. ASP se používá také k tvorbě e-commerce webových stránek, které umožňují uživatelům nakupovat zboží přes Internet.

Dnes se ASP obvykle používá ve verzi ASP.NET, která je součástí platformy .NET Framework a umožňuje tvorbu moderních webových aplikací.