Attachment (příloha) se v počítačové terminologii obvykle používá pro označení souboru, který je připojen k e-mailové zprávě. Tento soubor může být jakéhokoliv typu, jako jsou dokumenty, obrázky, zvukové a video soubory nebo programy.

Přílohy jsou obvykle používány k odesílání souborů od jednoho uživatele k druhému, což je užitečné například v případě, kdy chcete poslat dokument nebo obrázek k nějakému projektu. E-mailové aplikace umožňují uživatelům připojovat přílohy k e-mailům a zasílat je na adresy, které jsou k dispozici v jejich adresářích.

Při odesílání e-mailů s přílohami je třeba být opatrný a vyhnout se připojování souborů, které mohou obsahovat viry nebo jiný škodlivý software. Mnoho e-mailových služeb také omezuje velikost příloh, které je možné odeslat, aby se zabránilo přetížení serverů a zpomalení rychlosti přenosu.