AutoCAD je počítačový program pro 2D a 3D návrh, který je vyvinut firmou Autodesk. AutoCAD se používá převážně v oblasti architektury, stavebnictví, inženýrství, designu a v dalších odvětvích, která vyžadují vytváření technických výkresů.

AutoCAD umožňuje uživatelům vytvářet a editovat 2D a 3D modely pomocí mnoha různých nástrojů, jako jsou kreslící nástroje, nástroje pro úpravu a transformaci objektů, nástroje pro tvorbu a úpravu rozměrů a měřítek, nástroje pro kreslení pravoúhlých, kruhových a jiných geometrických tvarů a mnoho dalších.

AutoCAD je také vybaven mnoha funkcemi pro automatizaci a optimalizaci práce s výkresy, jako jsou šablony, bloky, vrstvy a různé nástroje pro řízení přesnosti a kvality výkresů. Program také umožňuje vytvářet 3D modely a animace a má možnost propojení s dalšími programy, jako jsou programy pro analýzu a simulaci, programy pro výrobu a řízení výroby nebo programy pro správu projektů.