Autoexec.bat je textový soubor v operačním systému DOS a některých starších verzích systému Windows, který se spouští při startu počítače. Soubor obsahuje soubory příkazů pro konfiguraci a spouštění různých programů a ovladačů.

V souboru Autoexec.bat mohou být uloženy příkazy pro spouštění programů, které by měly být spuštěny automaticky po spuštění operačního systému. Tyto příkazy mohou zahrnovat nastavení proměnných prostředí, ovladačů zařízení, konfiguraci hardwaru a další úkoly.

Soubor Autoexec.bat se stal obzvláště populární v dobách DOS, kdy bylo nutné ručně načítat ovladače pro hardware a spouštět programy při každém spuštění počítače. S nástupem moderních operačních systémů se soubor Autoexec.bat stal méně důležitým, ale stále může být použit v některých případech pro specifické úkoly.