Autosave je funkce, která automaticky ukládá kopii dokumentu nebo projektu v určitých intervalech, aby se minimalizovala ztráta dat v případě neočekávaného výpadku systému nebo jiného problému, který by mohl vést ke ztrátě neuložených dat.

Tato funkce se obvykle používá v textových editorech, grafických programech, herních aplikacích a dalších typech software. Některé programy umožňují uživatelům nastavit interval pro automatické ukládání, zatímco jiné programy mohou mít nastavení, které nelze změnit.

Autosave může být velmi užitečný pro uživatele, protože minimalizuje riziko ztráty dat a umožňuje rychlou obnovu práce po výpadku systému nebo jiné chybě.