Backslash (též zpětné lomítko) je typ symbolu, který se obvykle používá v počítačových systémech pro různé účely. Backslash je znak umístěný pod znakem otazník (?), a to na standardní klávesnici po stisknutí klávesy „Alt Gr“ a „“.

Jedním z nejběžnějších použití backslash v počítačových systémech je jako oddělovač adresy v cestě k souboru. Například, v systémech Windows se používá backslash jako oddělovač adresy složky, např. „C:\Users\Jana\Documents“.

Backslash se také používá jako úvodní znak pro tzv. escape sekvence, což jsou speciální kombinace znaků, které jsou interpretovány jako jiné znaky než samotné znaky, které reprezentují. Tuto funkcionalitu lze použít například pro zobrazení speciálních znaků jako jsou například uvozovky („), apostrofy (‚) nebo samotné backslashy () v textových řetězcích.

Backslash může mít v různých systémech různé významy, a proto je důležité vždy zkontrolovat dokumentaci nebo kontext, ve kterém je backslash používán.