Backspace (zkráceně BS) je klávesa na klávesnici počítače, která slouží k odstranění jednoho znaku vlevo od kurzoru. Pokud se kurzor nachází na konci řádku, pak tato klávesa smaže poslední znak na předchozím řádku.

Backspace byl poprvé implementován na mechanických psacích strojích a sloužil k pohybu karety o jednu pozici zpět, aby se mohl přepsat již napsaný znak. V moderních počítačových systémech se backspace používá k editaci textu v různých aplikacích, jako jsou textové editory, e-maily nebo internetové prohlížeče.

Většina klávesnic má klávesu backspace označenou šipkou směřující vlevo s nápisem „Backspace“ nebo „Del“ (pro smazání). V operačním systému Windows se backspace klávesa nachází vpravo nahoře na klávesnici a může být zkráceně označena jako „BS“. V operačním systému macOS se backspace klávesa nachází vlevo nahoře na klávesnici a je označena jako „delete“ nebo „del“.