Backup, česky zálohování, je proces vytváření kopie dat, aby byla zajištěna jejich ochrana před ztrátou v důsledku havárie, poruchy hardwaru, chybného používání nebo jiných nepředvídatelných událostí. Zálohování může být prováděno na různých úrovních, od zálohování jednotlivých souborů a složek až po kompletní zálohování celého systému včetně operačního systému a aplikací.

Zálohování se často provádí na externích úložištích, jako jsou například externí disky, flash disky, cloudové služby nebo samostatné zálohovací servery. Existují také specializované zálohovací programy, které umožňují automatizované zálohování, plánování a řízení zálohování.

Zálohování je důležitou součástí správy dat a může být klíčové pro obnovení dat v případě havárie nebo jiného problému. Mnoho organizací a firem má proto vlastní politiku zálohování, která specifikuje pravidla a postupy pro zálohování dat a zajišťuje, že jsou zálohy pravidelně prováděny a ověřovány.