Banner je grafický reklamní prvek, který se zobrazuje na webových stránkách s cílem upoutat pozornost uživatelů a vést je na určitou stránku nebo k akci, jako například nákupu produktu nebo registraci na webové službě.

Bannery mohou být různých velikostí, tvarů a formátů. Obvykle jsou umístěny na začátku, na konci nebo uprostřed webové stránky. Mohou obsahovat textové informace, obrázky, animace, videa nebo zvukové efekty.

Bannerová reklama je obvykle placená, a to buď na základě počtu zobrazení banneru (tzv. CPM, cost per mile) nebo na základě počtu kliknutí na banner (tzv. CPC, cost per click). Bannery mohou být součástí online reklamních kampaní a jsou často využívány jako prostředek pro zvýšení povědomí o značce nebo produktu.