BASIC je zkratka pro „Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code“ a jedná se o programovací jazyk, který byl původně vyvinut v roce 1964 na univerzitě Dartmouth v USA. BASIC byl navržen tak, aby byl jednoduchý pro začátečníky a umožňoval jim se seznámit s programováním bez nutnosti znalosti složitých konceptů a syntaxe.

Původní verze BASICu byla interpretovaná, což znamená, že program byl překládán a spouštěn v reálném čase. V současnosti existuje mnoho různých implementací BASICu, včetně kompilovaných verzí, které umožňují rychlejší a efektivnější spouštění programů.

BASIC byl velmi populární v 70. a 80. letech jako základní jazyk pro učení programování na osobních počítačích a existuje mnoho různých variant BASICu, jako například Microsoft BASIC, GW-BASIC, QuickBASIC a Visual Basic. Dnes se BASIC nepoužívá tolik jako v minulosti, ale stále je využíván jako jazyk pro výuku programování pro začátečníky a také pro některé jednoduché aplikace.