„.bat“ je přípona souboru v operačním systému Windows, která označuje „batch“ soubor. Batch soubor je soubor obsahující seznam příkazů pro operační systém, které se mají spustit v určité posloupnosti. Tyto soubory mohou obsahovat příkazy pro práci souborovým systémem, spouštění programů nebo dokonce vytvoření interaktivního uživatelského rozhraní.

Batch soubory se používají k automatizaci různých úkolů v operačním systému Windows. Například, pokud potřebujete spustit několik příkazů najednou, můžete je zapsat do batch souboru a poté spustit soubor, což provede všechny příkazy najednou. Tento proces může být užitečný pro zpracování velkého množství souborů, údržbu systému nebo instalaci programů.

Batch soubory se mohou spustit také z příkazové řádky, což umožňuje uživatelům spouštět různé úlohy pomocí jednoduchých příkazů, aniž by bylo nutné pro každou úlohu psát dlouhý seznam příkazů.