BBS (Bulletin Board System) byl typ počítačového systému, který umožňoval uživatelům komunikovat a sdílet informace pomocí modemů. BBS systémy se objevily v 70. letech 20. století a byly populární zejména v 80. a 90. letech, kdy byly předchůdcem moderních online diskusních fór a sociálních sítí.

BBS systémy byly založeny na počítačích, které byly připojeny k telefonním linkám pomocí modemů. Uživatelé mohli používat své vlastní modemy a volat se přímo na počítačový systém, kde mohli prohlížet a přispívat k diskusím, sdílet soubory a hry a využívat další služby.

BBS systémy byly velmi rozmanité a mohly být provozovány jednotlivci nebo organizacemi. Mnoho BBS systémů bylo zaměřeno na určité komunity nebo zájmy, jako jsou například počítačové hry, hudební scéna nebo alternativní kultury.

S rozvojem internetu a moderních online komunikačních technologií se BBS systémy staly stále méně populárními a většina z nich zanikla. Nicméně některé BBS systémy stále existují a jsou provozovány jako součást nostalgického hnutí nebo jako alternativa k moderním online komunikačním kanálům.