Betatester je uživatel, který testuje betaverzi softwaru, který ještě není úplně dokončen. Betaverze jsou distribuovány vývojáři softwaru prostřednictvím různých kanálů a betatestery jsou pozváni k testování a poskytování zpětné vazby na softwaru.

Betatester může být kdokoli, kdo má zájem o softwarové aplikace a má schopnosti na testování softwaru a poskytování zpětné vazby. Většinou se jedná o uživatele, kteří již používají nebo testují software od stejného vývojáře.

Úkolem betatesterů je testovat a ladit softwarovou aplikaci a identifikovat chyby nebo nedostatky. Dále je také důležité poskytnout zpětnou vazbu vývojářům o tom, co funguje dobře a co by se mělo vylepšit.

Betatestování umožňuje vývojářům softwaru před spuštěním finální verze softwaru opravit chyby a nedostatky a zlepšit tak uživatelskou zkušenost.