Je to označení pro člověka, který je klasický uživatel internetu.

BFU je v informatickém žargonu zkratka pro „Běžný Franta Uživatel“. Jedná se o termín, který se používá pro běžného uživatele počítače, který nemusí mít ovládání počítače a jeho technologií hlubší znalosti. Tento termín se často používá v kontextu testování softwaru nebo zařízení, aby se zjistilo, zda je dostatečně intuitivní a snadno použitelné pro běžného uživatele.

Související: