Bit je základní jednotka digitálního informačního systému, která reprezentuje jednu binární hodnotu, buď 0 nebo 1. Zkratka „bit“ pochází z anglického „binary digit“.

V počítačových systémech jsou informace předávány pomocí bitů, které mohou být buď zapnuty (hodnota 1) nebo vypnuty (hodnota 0). Kombinací bitů lze reprezentovat větší množství informace. Například osm bitů (tzv. byte) může reprezentovat čísla od 0 do 255.

Bit se také používá jako základní jednotka přenosové rychlosti datového toku v telekomunikacích a sítích. Například, když mluvíme o rychlosti internetového připojení, říkáme, že máme připojení s rychlostí 100 Mb/s (megabitů za sekundu), což znamená, že v daném časovém okamžiku je schopné přenášet 100 milionů bitů dat za sekundu.