Bitmapa (zkráceně BMP) je formát souboru, který ukládá grafické obrázky v rastrovém formátu. Bitmapový obrázek se skládá z množiny bodů (pixelů), kde každý bod má vlastní barvu a jeho umístění je definováno pomocí souřadnic.

Bitmapový obrázek lze vytvořit například v grafickém editoru, kde se barevné pixely umisťují na mřížku podle konkrétního vzoru. Bitmapový obrázek může mít různé rozměry a barevnou hloubku.

Bitmapové obrázky mají několik výhod a nevýhod. Mezi výhody patří široká podpora formátu a kompatibilita s různými programy. Nevýhodou je větší velikost souboru oproti jiným formátům, jako je například JPEG, a menší flexibilita při zvětšování a zmenšování obrázku, což může vést k deformacím a ztrátě kvality.