BITNET byla akademická počítačová síť, která byla provozována v letech 1981 až 1996. Zkratka BITNET znamenala „Because It’s Time NETwork“ a byla založena na IBM Mainframe počítačích. Původně byla BITNET zamýšlena jako alternativa k ARPANETu, ale později se stala součástí globální sítě počítačů.

Hlavním cílem BITNETu byla podpora komunikace mezi vzdálenými výzkumnými pracovišti a univerzitami po celém světě. BITNET umožňoval posílání e-mailů, diskusních příspěvků a sdílení souborů mezi uživateli sítě. BITNET také poskytoval některé služby, jako je například BITNET Relay, který umožňoval uživatelům posílat zprávy do jiných sítí, jako byl například Internet.

V 90. letech se BITNET stala součástí Internetu a postupně ztratila svůj význam. V roce 1996 byla síť BITNET oficiálně uzavřena a nahrazena modernějšími technologiemi. I přesto měla BITNET významný dopad na vývoj internetových technologií a její odkaz žije dál v moderních sítích, které se stále více integrují do našeho každodenního života.