Co je to Bitrate

Bitrate (zkráceně bitová rychlost) je míra přenosu digitálních dat v síti nebo prostřednictvím jiného digitálního zařízení, vyjádřená v bitech za sekundu (bps). Vyšší bitrate znamená větší množství dat, která mohou být přenesena v jednotce času, a tedy také větší kvalitu přenášeného média, jako je zvuk nebo video. U zvukových souborů se běžně používá bitrate 128 kbps nebo vyšší, u videa může být bitrate až několik desítek Mbps (megabitů za sekundu), například u videa ve vysokém rozlišení (HD) nebo ultra-vysokém rozlišení 4k.