Boomer je slangový výraz pro označení lidí, kteří se narodili v období poválečného rozmachu v letech 1946 až 1964, tedy v době, kdy se narodilo mnoho dětí tzv. baby boomers generace. Termín „boomer“ je však často používán neformálně a obecně pro označení lidí, kteří jsou starší než 50 let, bez ohledu na jejich skutečné datum narození.

V poslední době se termín „boomer“ často používá jako označení pro lidi, kteří jsou příliš konzervativní, odmítají nové technologie nebo mají obtíže s přijetím nových názorů a trendů. Tento výraz může být v některých případech vnímán jako urážlivý nebo diskriminační, protože zobecňuje celou generaci a její názory a postoje.