Boot virus (též boot sector virus) je druh počítačového viru, který se šíří tím, že infikuje zaváděcí (boot) sektor na pevném disku. Pokud je počítač spuštěn s infikovaným zaváděcím sektorem, virus se aktivuje a může narušit nebo zničit data na pevném disku, nebo se šířit na jiná média, jako jsou diskety nebo USB flash disky. Boot viry byly běžné v počátcích počítačového věku, ale dnes jsou méně běžné díky zlepšeným zabezpečením a vyspělejším antivirovým programům.