Broadband (širokopásmové připojení) je termín používaný pro popis rychlých internetových připojení, která umožňují vysokorychlostní přenos dat. Obvykle se jedná o připojení s šířkou pásma větší než 256 kilobitů za sekundu (kbps). To umožňuje rychlý přenos velkého množství dat, jako jsou videa, hudba, fotografie a jiné multimediální soubory, bez přerušení a zdržení. Broadband se obvykle dodává prostřednictvím kabelových, DSL, optických nebo bezdrátových připojení.