Broadcast v obecném smyslu znamená vysílání zprávy, zvuku nebo obrazu na všechny přijímače v dané oblasti nebo sítí. V počítačových sítích se broadcast obvykle používá k posílání zpráv nebo datových paketů všem zařízením v dané síti. V případě, že je adresa příjemce nastavena na broadcast, pak všechny zařízení v síti obdrží danou zprávu nebo paket. To může být užitečné například pro přenos konfiguračních informací, nebo pro oznámení o výpadku sítě.