Buňka je základní jednotka v tabulkových procesorech, jako je například Microsoft Excel. Buňka se skládá z určitého počtu sloupců a řádků, do kterých může uživatel vkládat různé typy dat, včetně textu, čísel, vzorců nebo funkcí. Každá buňka má svou vlastní adresu v rámci tabulky, která se skládá z písmenového označení sloupce a číselného označení řádku. Uživatelé mohou pracovat s buňkami samostatně nebo je mohou seskupit do řádků, sloupců nebo celých tabulek a aplikovat na ně různé operace, jako je například formátování, výpočty nebo filtrování dat.