Byte je základní jednotka digitální informace, která se používá pro reprezentaci jednoho znaku (například písmena, číslice nebo speciálního symbolu) v počítači. Byte se skládá z osmi bitů (binárních číslic), které mohou nabývat hodnoty 0 nebo 1. Celkem je tedy možné vytvořit 2^8 (256) různých kombinací, což umožňuje kódovat různé znakové sady, jako jsou například ASCII nebo Unicode.

Byte se také často používá jako základní jednotka pro měření velikosti souborů a paměti v počítači.