V informatice se termínem „cancel“ obvykle označuje zrušení nebo zastavení procesu, úlohy nebo operace v počítači nebo jiném digitálním zařízení. Například u tisku dokumentu může uživatel zrušit tiskovou úlohu tím, že klikne na tlačítko „cancel“ na obrazovce. Podobně, pokud se uživatel snaží stáhnout velký soubor z internetu a stahování trvá příliš dlouho nebo se zasekne, může zrušit stahování pomocí tlačítka „cancel“.

Termín „cancel“ se používá také v souvislosti s komunikací a správou e-mailů. Pokud uživatel zruší odeslání e-mailu, například kvůli chybě v textu nebo kvůli tomu, že zprávu chce před odesláním přečíst ještě jednou, může kliknout na tlačítko „cancel“. Některé e-mailové služby (např. Gmail) také umožňují uživatelům zrušit odeslání e-mailu během krátkého časového okna po kliknutí na tlačítko „Odeslat“.