Caps Lock je klávesa na klávesnici počítače, která slouží k přepínání mezi velkými a malými písmeny. Pokud je klávesa Caps Lock aktivována, veškeré písmena na klávesnici jsou psána velkými písmeny, zatímco klávesy pro psaní číslic a speciálních znaků zůstávají nezměněny. Caps Lock lze aktivovat a deaktivovat stisknutím samotné klávesy Caps Lock. Na mnoha klávesnicích je také indikátor svítící diody, který signalizuje, zda je Caps Lock aktivován nebo ne.

TIP:

Pokud chcete změnit celý text z malých písmen na velké (a naopak), označte jej v textovém editoru a stiskněte klávesy SHIFT + F3.