CD Video (zkráceně CDV) je formát optického disku používaný pro distribuci hudebních videoklipů a koncertů v 80. a 90. letech 20. století. Byl vyvinut společnostmi Philips a Sony a umožňoval ukládat až 20 minut videa a 22 minut audio záznamu na jednom 12cm CD disku. CD Video se nepoužívá příliš často a byl nahrazen modernějšími formáty jako DVD nebo Blu-ray.