Chráněný režim (anglicky „protected mode“) je způsob, jakým operační systém spravuje a chrání paměťový prostor počítače před chybami aplikací a neoprávněným přístupem k systémovým prostředkům. V chráněném režimu jsou programy spuštěny v izolovaných virtuálních adresových prostorech, které jim jsou přiděleny operačním systémem. Tím se minimalizuje riziko, že chyba v jedné aplikaci poškodí paměťový prostor jiné aplikace nebo celého systému. Chráněný režim je typický pro moderní operační systémy, jako jsou například Windows nebo Linux.