V kontextu informačních technologií se slovo „client“ (nebo také „client application“ nebo „client software“) používá pro označení aplikace, která přistupuje k nějakému serveru či službě. Tento pojem označuje softwarový systém nebo aplikaci, která využívá nějakou službu nebo funkce poskytovanou na jiném počítači nebo serveru, například webový prohlížeč (client) přistupující k webovému serveru (server). Na rozdíl od serveru, který poskytuje službu, je client zaměřen na její využití.