Clipboard je mechanismus v operačním systému, který umožňuje uživatelům kopírovat a vkládat data mezi různými aplikacemi. Data uložená v clipboardu mohou být textové, obrázky nebo jiný typ dat a jsou uložena do paměti po dobu, dokud nejsou zkopírována nebo nahrazena jinými daty. Uživatelé mohou použít klávesovou zkratku nebo menu, aby data zkopírovali do schránky a vložili je do jiné aplikace.