Cloud (neboli cloud computing) je technologie, která umožňuje ukládání, správu a zpracování dat na vzdálených serverech, které jsou připojeny k internetu. Cloud tedy znamená, že data a aplikace nejsou uloženy na pevném disku konkrétního počítače, ale jsou umístěny na serverech v datových centrech, ke kterým se uživatelé připojují pomocí internetu.

Cloud je virtuální úložiště na internetu, v podstatě je to takový vzdálený hard disk, kde můžete mít uložena svá data a přistupovat k nim nejen z počítače a notebooku, ale i mobilu nebo tabletu.

Cloudové služby mohou být poskytovány jako veřejné, soukromé nebo hybridní. Veřejné cloudové služby jsou nabízeny poskytovateli jako je například Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure nebo Google Cloud Platform (GCP). Uživatelé mohou využívat služeb jako jsou ukládání dat, provozování webových stránek nebo spouštění aplikací bez nutnosti mít vlastní hardware a infrastrukturu.

Soukromý cloud znamená, že infrastrukturu a služby cloudu provozuje a spravuje organizace nebo podnik samostatně. Hybridní cloud kombinuje prvky veřejného a soukromého cloudu a umožňuje přenášet data a aplikace mezi nimi.

Cloudové služby přináší řadu výhod, jako jsou například škálovatelnost, flexibilita, snadná dostupnost, vysoká dostupnost a zabezpečení dat. Díky cloudovým službám mohou organizace a podniky snadno přizpůsobovat své IT infrastruktury měnícím se potřebám a požadavkům, což zlepšuje jejich efektivitu a produktivitu.

Na podobném principu funguje Google Drive, One Drive, Dropbox a iCloud.