Cluster je souvislá oblast na pevném disku, která slouží k ukládání dat. Tyto oblasti mohou být různě velké v závislosti na typu formátování disku, ale obvykle se jedná o několik sektorů (nejmenší jednotka na disku, kterou lze číst nebo zapisovat najednou). Data jsou ukládána v jednotlivých clusterech a větší soubory mohou obsahovat více clusterů. Cluster je také součástí organizační struktury souborového systému, která umožňuje počítači snadno nalézt a pracovat s daty na disku.