Copyright (zkratka ©) je právní ochrana autorských děl, tedy děl literárních, hudebních, výtvarných, filmových, počítačových programů a dalších děl vytvořených autorem. Pod ochranu copyrightu spadají originální autorská díla, která jsou výrazem tvůrčí práce a jsou fixována v jakékoliv formě (písemné, hudební, obrazové nebo jiné). Copyright zajišťuje autorům právo na rozhodování o tom, jakého využití svého díla se budou nebo nebudou účastnit a jakým způsobem bude jejich dílo distribuováno, prodáváno nebo zveřejňováno.

Pod copyright spadá i veškerý obsah na webových stránkách, pokud není uvedeno, že třeba fotky jsou použity odjinud.

Zde na blogu mám 99% fotek svých, takže pokud byste je chtěli použít, vždy uveďte zdroj, odkud jsou.