Copyright (zkratka ©) je právní ochrana autorských děl, tedy děl literárních, hudebních, výtvarných, filmových, počítačových programů a dalších děl vytvořených autorem. Pod ochranu copyrightu spadají originální autorská díla, která jsou výrazem tvůrčí práce a jsou fixována v jakékoliv formě (písemné, hudební, obrazové nebo jiné). Copyright zajišťuje autorům právo na rozhodování o tom, jakého využití svého díla se budou nebo nebudou účastnit a jakým způsobem bude jejich dílo distribuováno, prodáváno nebo zveřejňováno.