CSS znamená „Cascading Style Sheets“ a je to jazyk používaný pro popis vzhledu webových stránek napsaných v HTML nebo XHTML. Soubor CSS obsahuje instrukce, jak má být obsah na stránce zobrazen, včetně fontů, barev, pozic a rozměrů prvků, jako jsou například nadpisy, obrázky nebo tlačítka. CSS umožňuje oddělit design webové stránky od jejího obsahu a usnadňuje tak úpravu vzhledu více stránek najednou, což ušetří čas a usnadní údržbu webových stránek.