DAB (zkratka pro Digital Audio Broadcasting) je digitální rozhlasová technologie, která nahrazuje tradiční analogové vysílání rozhlasových stanic. DAB přenáší zvukový signál digitálně pomocí multiplexu, což umožňuje přenos více kanálů zvuku na jednom multiplexu. To znamená, že na jedné frekvenci lze přenášet více rozhlasových stanic než v analogovém vysílání.

Dab je zkratka pro digitální rozhlas. Aby mohli přijímat signál v tomto formátu, budete potřebovat nový přijímač, označovaný touto zkratkou.

DAB nabízí mnoho výhod oproti analogovému vysílání, jako je vysoká kvalita zvuku, absence rušení a šumu, lepší pokrytí, možnost zobrazovat textové informace o vysílání, jako jsou názvy skladeb a umělců, a možnost využívat různé funkce, jako jsou pauzy a zpětné přehrání.

DAB je k dispozici v mnoha zemích po celém světě a získává stále větší popularitu díky svým mnoha výhodám oproti analogovému vysílání.

Podobná témata: