Co je to Darknet

Darknet, někdy označován také dark web, je ta část internetu, kam slušný občan nikdy nevkročí. Funguje také jako černý trh pro obchodování s nelegálním zbožím.