Darknet, někdy označován také dark web, je ta část internetu, kam slušný občan nikdy nevkročí. Funguje také jako černý trh pro obchodování s nelegálním zbožím.

Darknet je část internetu, která není přístupná běžnému vyhledávači ani standardním prohlížečům jako Google nebo Mozilla Firefox. Jedná se o soukromou a anonymní síť, kde jsou většinou provozovány nelegální aktivity a kde se nacházejí webové stránky, které nabízejí zboží a služby, které jsou v běžném světě často nelegální nebo neetické.

Darknet využívá speciální software, jako je například Tor (The Onion Router), který umožňuje uživatelům přístup k této soukromé síti a zajišťuje jejich anonymitu. Tyto sítě jsou často využívány k prodeji nelegálních drog, zbraní, útoků na počítačové systémy a zneužívání dětí. Nicméně, ne všechny webové stránky na Darknetu jsou nelegální a některé z nich slouží jako bezpečné prostředí pro aktivisty, novináře a politické disidenty, kteří potřebují udržovat svou anonymitu kvůli svému bezpečí.