Databáze je organizovaná sbírka dat, která jsou uložena v počítači nebo jiném digitálním zařízení. Databáze mohou být velmi rozmanitého typu, od malých osobních databází až po velké podnikové nebo vládní databáze. Databáze umožňují ukládání, organizování, vyhledávání a zpracování dat v rámci určitých pravidel a struktury. Mohou být použity pro různé účely, například pro správu informací o produktech, zákaznících, zaměstnancích, transakcích a mnoho dalšího.