Databázový server je softwarová aplikace, která umožňuje spravovat a poskytovat přístup k databázi pro klienty v síti. Databáze je obvykle organizována do tabulek, které obsahují záznamy s daty. Databázový server zajišťuje, že přístup k datům je bezpečný, rychlý a spolehlivý. Mezi nejpopulárnější databázové servery patří MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server a PostgreSQL.

Související:

Jak přejít na novější databázový server