Datová sběrnice je komunikační kanál mezi různými zařízeními v počítači nebo jiném elektronickém zařízení. Tato sběrnice slouží k přenosu dat mezi různými komponenty počítače, například mezi procesorem, pamětí, pevným diskem a dalšími zařízeními. Datové sběrnice se liší v závislosti na typu počítače a použitých technologiích, ale všechny mají společný cíl: umožnit přenos informací mezi různými částmi počítače rychle a efektivně.