Datový proud (anglicky data stream) je posloupnost datových bloků, které se posílají nebo přijímají po síti nebo po jiném komunikačním kanálu. Datový proud může být použit pro přenos různých typů informací, jako jsou zvukové a video signály, binární data nebo číselné hodnoty. Datový proud může být přenášen v reálném čase, nebo může být záznamován do souboru pro pozdější zpracování.