DCA (Dollar-Cost Averaging) je strategie investování, při které investujete pravidelné stejné částky peněz do určitého aktiva, bez ohledu na jeho aktuální cenu. Tato strategie se často používá při investování do akcií, fondů, kryptoměn a dalších aktiv.

Princip DCA spočívá v tom, že pravidelným nakupováním za stejnou částku v průběhu času nakupujete více jednotek aktiva, když je cena nízká, a méně jednotek, když je cena vysoká. Tímto způsobem snižujete dopad výkyvů cen a eliminujete potřebu přesného časování trhu.

Představme si příklad DCA

Máte 1000 dolarů, které chcete investovat do určitého fondu. Rozhodnete se investovat 100 dolarů každý měsíc bez ohledu na cenu fondu. Pokud je cena fondu v prvním měsíci 10 dolarů za jednotku, koupíte 10 jednotek fondu. Pokud je cena fondu ve druhém měsíci 5 dolarů za jednotku, koupíte 20 jednotek. Postupným pravidelným nákupem v různých cenových úrovních nakonec získáte průměrnou cenu vstupu do fondu.

DCA může být užitečnou strategií pro ty, kteří nechtějí spekulovat na krátkodobé výkyvy cen a raději postupně budují své portfolio. Pomáhá snižovat riziko vstupu na trh v nevhodném okamžiku a umožňuje dlouhodobé investování s pravidelnými příspěvky. Nicméně je důležité si uvědomit, že DCA nemusí být vždy nejvýhodnější strategií a výsledky se mohou lišit v závislosti na vývoji cen aktiv.