Dekodér je zařízení nebo software, který umožňuje převod digitálního signálu na analogový signál. Dekodér může být použit k dekódování různých druhů signálů, jako jsou zvukové a obrazové signály, nebo může být použit k dekódování datových proudů z digitálního signálu. Například televizní dekodér převádí digitální televizní signál na analogový signál, který může být zobrazen na televizoru. Podobně může dekodér zpracovávat digitální zvukové signály pro přehrávání na analogových reproduktorech nebo sluchátkách.