Delphi je integrované vývojové prostředí (IDE) pro vývoj softwaru v jazyce Object Pascal, který je kompilován do strojového kódu pro různé platformy, včetně Windows, macOS, iOS, Android a Linux. Delphi byl vyvinut společností Borland, později převzat společností Embarcadero Technologies. Delphi nabízí vývojářům mnoho funkcí, jako jsou nástroje pro vizuální návrh uživatelského rozhraní, správu projektů, návrhové vzory, podporu pro objektově orientované programování a mnoho dalšího. Delphi je využíván pro vývoj desktopových aplikací, webových aplikací, mobilních aplikací a softwaru pro vestavěné systémy.