DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je síťový protokol, který slouží k automatickému přidělování síťových konfigurací (IP adresy, masky podsítě, výchozí brány, DNS servery a další) zařízením v počítačové síti. Není tedy nutné do každého zařízení v počítačové síti zadávat ip adresu ručně, DHCP umožňuje uživatelům jednoduše připojit svá zařízení k síti bez potřeby ručně konfigurovat síťové nastavení pro každé zařízení zvlášť.

Dhcp je funkce routeru umožňující automatické přidělování ip adres.  ale vše se děje automaticky a na internet se připojíte bez problémů.

DHCP server poskytuje konfigurační informace klientům (např. počítačům, tiskárnám, mobilním zařízením) v síti, když se připojí k síti nebo když jim konfigurace vyprší. DHCP server dynamicky přiděluje IP adresy a další konfigurační informace z dostupného rozsahu adres, které jsou mu přiřazeny správcem sítě.

Používání DHCP výrazně usnadňuje správu sítě, snižuje počet chyb při konfiguraci a umožňuje rychlé přidělování IP adres nově připojeným zařízením.